hyphenopoly

Hyphenation for node and Polyfill for client-side hyphenation.

hyphenationhtmlpolyfillhyphenshyphensofthyphenateJavaScript

https://mnater.github.io/Hyphenopoly/