angular2-materialize

Angular 2 support for Materialize CSS framework

angular angular2 angular 2 angular 4 materialize materializecss materialize-css materialize css

https://github.com/InfomediaLtd/angular2-materialize#readme

loading...